Radno Vrijeme

RADNO VRIJEME/SEDMIČNI RASPORED IMAMA I HAFIZA
 
RADNO VRIJEME OFFICE ADMINISTRANTA (Menja se Mjesečno)
  • Ponedeljak – Petak: 4-6pm
  • Subota: 10am – 1pm
MEKTEB
  • Svake Nedjelje: 10am – 2:15pm (tokom školske godine)
DŽAMIJA JE OTVORENA SVAKIM DANOM ZA PET DNEVNIH NAMAZA.
– ODBOR BIC ST. LOUIS